Browser: NCSA Mosaic

User Agent Names

NCSA Mosaic 1.0 (3 user agent strings)

NCSA Mosaic 3.0 (2 user agent strings)

NCSA Mosaic 2.0.1 (1 user agent strings)

NCSA Mosaic 2.7b5 (1 user agent strings)

NCSA Mosaic 3.0.0 (1 user agent strings)